Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon syyskokous 22.11.2019

MliDno-2019-838

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon syyskokous järjestetään perjantaina 22.11.2019 klo 8.30 alkaen Tuma-talon neuvotteluhuoneessa nro 3, osoite Sammonkatu 12.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • Hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen
 • Hallituksen puheenjohtajan valinta
 • Hallituksen jäsenten valinta
  • Vuonna 2019 hallituksen kokoonpano
   • hallituksen pj.  Ilkka Partti, Partti Consulting Oy
   • Anne Gustafsson-Pesonen, XAMK Pienyrityskeskus
   • Mirja Haavikko, Etelä-Savon Yrittäjät ry
   • Ulla Hansmann, Suur-Savon Osuuspankki
   • Riitta Kaipainen, Helsingin yliopisto Ruralia instituutti
   • Esko Pitkänen, Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy, varapj.
   • Teija Pylkkänen, Etelä-Savon ammattiopisto
   • Jaana Riipinen, Laskentaneliö Oy
   • Seppo Ruhanen, Hirvensalmen kunta
   • Jukka Savolainen, Mikkelin kaupunki
 • Tilintarkastajien valinta
 • Toimintaraportti vuodelta 2019
 • Jäsenmaksut vuonna 2020
 • Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen


Käsiteltävät kokousmateriaalit toimitetaan jäsenille viikkoa ennen kokousta.

Konserni ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaa 20.6.2017 kaupungin edustajaksi strategia- ja kehityspäällikön ja varalle hallintojohtajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon syyskokouksen tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokousedustajalle annettiin ohjeeksi esittää, että hallituksessa jatkaa kaupunginlakimies Jukka Savolainen.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.