Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Mikkelin Jäähalli Oy:n hallinnon järjestely

MliDno-2019-1990

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian strategisten ohjelmien (KV 20.8.2018 § 92) yhteydessä konserni- ja elinvoimajaoston laatiman selvityksen konsernirakenteen tiivistämisestä.

Tiivistämisselvityksessä linjataan, että Kalevankankaan kehittämisalustalla on syytä tavoitella rakenteiden selkeyttämistä siten, että alueella on vähemmän kiinteistöyhtiöitä ja alueen rooleja ja vastuita selkiytetään. Selvityksen linjausten mukaan isännöinnissä tulisi myös pyrkiä hyödyntämään konsernin sisäisiä palveluita ja tiivistää tukipalveluyhteistyötä mm. toimitilapalveluiden ja kiinteistönhallinnan osalta.

Konsernirakenteen tiivistämiseksi on perusteltua siirtää Mikkelin Jäähalli Oy:n hallinto, taloushallinto sekä isännöintipalvelut Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n järjestämiksi. Samalla toimitusjohtajan tehtävä voidaan siirtää Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n esittämälle henkilölle. Mikkelin Jäähalli Oy ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy sopivat muilta osin hallinnoinnin järjestämisestä yksityiskohtaisemmin keskenään.

Jäähalliyhtiön hallinnon ja isännöintipalveluiden liittäminen kaupungin kokonaan omistaman tytäryhtiön hallinnoimiksi palvelee tarkoituksenmukaisella tavalla kaupunkikonsernille asetettuja tiivistämistavoitteita aiheuttamatta kuitenkaan ylimääräisiä kustannuksia, joita esimerkiksi yhtiöiden fuusioimisesta syntyisi. Vastaava malli on todettu toimivaksi ja tehokkaaksi jo Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n kohdalla.

Mikkelin kaupunki omistaa Mikkelin Jäähalli Oy:n 5000 osakkeesta 3 744 osaketta. Loput osakkeet omistavat Jukurit HC Oy (494 osaketta) ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy (762 osaketta).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää ohjeistaa Mikkelin Jäähalli Oy:n hallitusta siirtämään yhtiön koko hallinnon, taloushallinnon ja isännöinnin Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n järjestämiksi viimeistään vuoden 2020 alusta lukien, kuitenkin siten, että nykyinen tilitoimisto laatii yhtiölle vielä vuoden 2019 tilinpäätöksen, ja että mahdollisten voimassa olevien palvelusopimusten irtisanomisaikoja noudatetaan. Kiinteistökehitys Naistinki Oy ja Mikkelin Jäähalli Oy sopivat hallinnoinnin järjestämisestä yksityiskohtaisemmin keskenään.

Edelleen konserni- ja elinvoimajaosto päättää ohjeistaa Mikkelin Jäähalli Oy:n hallitusta valitsemaan Mikkelin Jäähalli Oy:n toimitusjohtajan yhteistyössä Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kanssa. Toimitusjohtajan valintaa ei tarvitse tuoda erikseen ennakkokanta-asiana konserni- ja elinvoimajaoston käsittelyyn, koska ohjeistus valintaan on annettu jaoston toimesta. Yhtiöitä pyydetään ilmoittamaan valitun henkilön nimi ja ansioluettelo tiedoksi konserni- ja elinvoimajaostolle, kun valinta on tehty.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että  Juha Vuori (Mikkelin Jäähalli Oy:n hallituksen jäsen) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. 

Merkitään, että Mikkelin Jäähalli Oy:n hallituksen jäsen Juha Vuorta kuultiin asiassa asiantuntijana.

Tiedoksi

Mikkelin Jäähalli Oy:n hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja konsernivastuuhenkilö, Kiinteistökehitys Naistinki Oy

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.