Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Mikkelin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiset asiat

MliDno-2019-41

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajan tehtävässä 25.9.2019 aloittanut Matti Lappalainen ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ulla-Maija Yli-Karro on kutsuttu vierailulle konserni- ja elinvoimajaoston kokoukseen.

Konserni- ja elinvoimajaosto käy heidän kanssaan keskustelun yhtiön ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kanssa käydyn ajankohtaiskeskustelun tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikkelin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Matti Lappalainen ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ulla-Maija Yli-Karro selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.