Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Mikalo Oy:n tytäryhtiön perustaminen

MliDno-2019-2022

Valmistelija

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
 • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikalo Oy (kaupungin 100 % omistama vuokrataloyhtiö) on pyytänyt omistajalta lupaa kiinteistöhankkeen käynnistämiseen perustettavan As Oy Brahentorni -nimisen yhtiön lukuun.

Kaupunginvaltuuston 20.5.2019 hyväksymän konserniohjeen kohdan 2.1. mukaan kaupunginvaltuusto päättää konsernin osien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muusta muuttamisesta.  Lisäksi konserniohjeen 4.6. mukaan tytäryhtiöllä on velvollisuus pyytää kaupungin ennakkokantaa merkittävään investointiin.

Mikalo Oy, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) sekä Mikkelin kaupunki ovat yhteistyössä valmistelleet As Oy Brahentorni työnimellä kiinteistön rakentamisesta. Kohde sisältää 13 maan­pääl­lis­tä kerrosta. Kohde jakaantuu neljään eri osioon, joita ovat parkkihalli, palveluasuntojen tilat, vuokra-asuntojen tilat ja muut yhteiset tilat. Hankekoko on 11.130 brm2. Rakentaminen alkaa vuoden 2020 aikana.

Hankkeen lähtökohdat

Rakennushanke edustaa uutta palvelu- ja asuntorakentamisen mallia, jossa samaan kiinteistöön sijoitetaan palveluasumiseen tarkoitettuja asuin- ja palvelutiloja sekä normaaleja vuokra-asuntoja. Yhdistelmä tukee molempien kohderyhmien kokonaisedullista asuntotuotantoa ja edistää iäkkäämpien asukkaiden kotona asumista.

Palveluasuntojen tarpeellisuus

Suunnitteilla olevassa kiinteistössä tullaan järjestämään Essoten palveluna tehostettua ja tavallista palveluasumista sekä Mikalo Oy:n tiloissa tavallista vuokra-asumista. Vastaavaa palveluasumisen kohdetta ei Mikkelissä ole.

Tehostetun palveluasumisen peittävyys Mikkelissä on tällä hetkellä korkea. Tämä johtuu muun muassa siitä, että tehostetun palveluasumisen yksiköissä on asukkaita, joista osa pärjäisi tavallisessa palveluasunnossa. Suunnitteilla olevassa kohteessa pystytään paremmin tarjoamaan asukkaan toimintakyvyn perusteella oikean tasoista palveluasumista. Tavoitteena on, että voinnin huonontuessa asukkaan ei tarvitse muuttaa, vaan hän voi siirtyä samassa talossa tehostetun palveluasumisen piiriin.

Toimintamallina on tarjota uudenlaista asumis- ja palvelukulttuuria Etelä-Savon ikääntyvälle väestölle. Etelä-Savo ikääntyy maakunnista eniten ja tällä ratkaisulla ennakoidaan tulevaa vanhuspalvelujen järjestämisen haastetta.

Keskeinen sijainti Mikkelin keskustassa mahdollistaa lähipalvelujen käytön ja tukee yhteisöllisyyttä. Alueen lähettyvillä asuu paljon ikääntyneitä, jotka voivat hyödyntää talon tukipalveluja. Lisäksi uudessa kiinteistössä tulee olemaan kotihoidon tukipiste ja mahdollisesti opiskelijoiden oppimisympäristö.

Vuokra-asuntojen tarve

Vuokra-asuntojen kysyntä kohdistuu pääsääntöisesti yksiöihin ja pieniin kaksioihin. Asuntojen sijainnilla on entistä suurempi merkitys. Asuntoja kysytään palveluiden läheisyydestä, jonka seurauksena kunnan asukkaat hakeutuvat asumaan keskustoihin. Tämän esityksen mukainen hanke on erinomainen mahdollisuus täyttää tuo vaatimus.

Mikalo Oy:llä on aktiivisia asuntohakemuksia kohteeseen suunnitellun tyyppisiin asuntoihin yli 400 kpl. Asuntohakemus pysyy aktiivisena, kun hakija uusii 3 kuukautta kerralla voimassa olevan hakemuksen ennen sen päättymistä.

Mikalo Oy:llä on omistuksessaan yli 3000 asuntoa. Asuntokannasta n. 70 % on yhden henkilön talouksia. Tuosta määrästä n. 60 % on yli 60-vuotiaita. Isojen perheasuntojen tarve on vähäisempää kuin niiden voimakkaan uudisrakentamisen rakentamisen aikana 70- ja 80 luvuilla.

Tämän esityksen mukainen hanke mahdollistaa Mikalo Oy:n asuntotarjonnan muodostuvan enemmän olemassa olevaa kysyntää vastaavaksi.

Osakassopimus

Osakassopimuksella sovitaan perustettavan, hankkeen kiinteistöä hallinoivan As Oy Brahentorni nimisen yhtiön toiminnasta, hallinnosta osakkeiden omistuksessa ja mahdollisessa myynnissä, liiketoiminnan järjestämisestä, rahoituksesta ja hallinnosta, yritysjärjestelyistä, osakkeiden oikeuksista ja velvollisuuksista yhtiöön ja omistajien välillä toisiinsa nähden.

Osakassopimuksen mukaan yhtiön osakkeista Essote omistaa 2670 osaketta (40,5%) ja Mikalo Oy omistaa 3920 (59,5 %) osaketta. Osakassopimuksen luonnos on liitteenä.  

Yhtiöjärjestys

Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että asunto-osakeyhtiöllä on sille laadittu yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestyksessä on mainittava muun muassa yhtiön toiminimi, jokaisen osakehuoneiston sijainti kiinteistöllä tai rakennuksessa, osakkeiden järjestysnumerot ja tiedon, millä osake(ryhmällä) hallitaan mitäkin osakehuoneistoa.

Luonnos As Oy Brahentornin yhtiöjärjestyksestä on liitteenä. Mikalo Oy oikeutetaan tekemään osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen vähäisiä muutoksia.

Kustannukset

Suomen Controlteam Oy on laatinut 23.4.2018 kohteesta tavoitehinta-arvion.

Tavoitehinta arvion perusteet:

 • Arkkitehtisuunnitelmat 27.11.2017
 • Bruttoala 11.130 brm2
 • Kustannustaso 4/2018 82,7


Hankkeen kustannukset:

 • Rakennuttajan kustannukset: 1 914 000 € (alv 0%)
 • Rakennustekniset työt: 11 776 000 € (alv 0%)
 • LVIA-työt: 1 669 000 € (alv 0%)
 • Sähkötyöt: 1 339 000 € (alv 0%)
 • Hankevaraukset 10,0%: 1 871 000 € (alv 0%)
 • Yhteensä, alv 0%: 18 569 000 €, 1668 €/brm2
 • Yhteensä alv 24%: 23 026 000 €, 2068 €/brm2


Kustannusten jakautuminen:

Mikalo Oy:n osuus hankkeen arvonlisäverollisesta hinnasta on 59,5 % osuudella laskettuna on 13.700.470 euroa. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän osuus hankkeen arvonlisäverollisesta hinnasta on 40,5 % osuudella laskettuna on 9.325.530 euroa.

Hankkeen rahoitusjärjestelyt tuodaan myöhemmin kaupunginhallituksen käsittelyyn. Mikalo Oy:n rahoitusjärjestelyssä käytetään kaupungin takausta tai konsernilainaa.

Yhtiön perustaminen ja kiinteistöhankkeen käynnistäminen edellyttää myönteistä päätöstä myös Essotelta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää kaupunginvaltuustolle luvan antamista Mikalo Oy:lle asunto-osakeyhtiö Brahentornin perustamiseen yhdessä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kanssa sekä As Oy Brahentornin rakennushankkeen käynnistämiseen. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Markku Kakriainen (Mikalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja Kalle Nieminen (Mikalo Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. 

Merkitään, että Mikalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Kakriaista ja Mikalo Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Kalle Niemistä kuultiin asiassa asiantuntijoina.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä ja Mikalo Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sormunen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.