Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Etelä-Savon Koulutus Oy:n ja KasvuEsedu Oy:n ajankohtaiset asiat

MliDno-2019-41

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2019 mukaisesti. Hallintosäännön 28 § mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Etelä-Savon Koulutus Oy:n eli Esedun ajankohtaisia asioita saapuvat selostamaan yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi paikalle on kutsuttu Etelä-Savon Koulutus Oy:n tytäryhtiö KasvuEsedu Oy:n toimitusjohtaja.

Etelä-Savon Koulutus Oy:lle on asetettu vuoden 2019 talousarviossa (s. 40) seuraavat tavoitteet:

 • Vuoden 2017 rahoitusleikkaus jaksotettiin vuosille 2017–2018 ja tilikauden 2019 talousarvio on laadittu 0-tulokselle.
 • Henkilöstömäärä pyritään pitämään vuoden 2017 tasolla, mikäli tulopohja pysyy arvioidulla tasolla.
 • Opiskelijavuositavoite painottamattomana 2 724, joten jatkuvaan hakuun on panostettava vahvasti.


Taloudelliset tavoitteet talousarviossa 2019 (s. 42):

 • Liikevaihto 28 845 000 e
 • Tilikauden voitto/tappio 45 e
 • Yhtiö ei jaa osinkoa
 • Investoinnit 1 000 000 e
 • Ulkoinen velka 5 000 000 e, konsernitilin limiitti 3 000 000 e (jota ei käytetty)
 • Omavaraisuusaste 57,8 %
 • Henkilöstö 342, josta vakinaisia 300 ja määräaikaisia 42

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee saamansa ajankohtaiskatsauksen sisällöstä ja merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Raine Lehkonen ja toimitusjohtaja Arja Seppänen sekä Kasvuesedun toimitusjohtaja Teija Pylkkänen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. 

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.