Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 26.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Mikkelin kaupungin konserniohjeen muuttaminen

MliDno-2017-1962

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.5.2016 § 57. Konserniohjetta esitetään päivitettäväksi uutta organisaatiorakennetta vastaavaksi. Lisäksi päivityksessä esitetään täsmennettäväksi kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston työnjakoa sekä kaupungin ennakkokantakäsitettä ja -menettelyä. Lisäksi ohjeeseen esitetään uutena asiana keskeisten konserniyhtiöiden hallitusten palkkioperusteet.

Hallintosäännön 28 §:n 18. kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta. Kuntalain 14 §:n 4. kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta.

Liitteenä on konserni-ohjeluonnos, jossa näkyy tehdyt lisäykset sinisellä. Poistettavaksi esitetyt kohdat ovat yliviivattu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto antaa tarvittavat ohjeet konserniohjeen päivitykseen liittyen ja lähettää luonnoksen kaupunginhallituksen jatkokäsittelyyn.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Markku Kakriainen esitti Raimo Heinäsen, Arto Seppälän ja Outi Kaurian kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko palautusesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.