Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy: ylimääräinen yhtiökokous 5.12.2017

MliDno-2017-1044

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, pidetään 5.12.2017 klo 10.00 - 11.00 Pääpostin Auditoriossa, osoitteessa Postikuja 1C, 00 100 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Valtion irtautuminen yhtiön osakkuudesta
 • HSL:n tulo osakkaaksi
 • Yhtiöjärjestyksen muutokset 
  • Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista. Nykyiseen yhtiöjärjestykseen esitettävät muutokset ilmenevät yhtiökokousasiakirjojen liitteistä ja perustelut esitellään yhtiökokouksessa.Esitettävät muutokset on käyty kaupungin viranhaltijoiden toimesta etukäteen Mikkelin kaupungin näkökulmasta yleisluontoisesti läpi ja suhteellisen laajat muutokset vaikuttavat perustelluilta ja juridisesti päteviltä.
 • Osakassopimuksen muutokset
  • Hallitus esittää yhtiökokoukselle osakassopimuksen muuttamista. Nykyiseen osakassopimukseen esitettävät muutokset ja perustelut ilmenevät yhtiökokousasiakirjan liitteestä. Asiaa esitellään yhtiökokouksessa.Esitettävät muutokset on käyty Mikkelin kaupungin näkökulmasta viranhaltijoiden toimesta läpi ja myös osakassopimusmuutokset vaikuttavat perustelluilta ja juridisesti päteviltä.
 • Valtion edustajan eroaminen hallituksesta ja HSL:n edustajan valinta hallitukseen
  • Yhtiön hallituksen esitys: todetaan, että valtion edustaja on eronnut hallituksesta 27.10.2017. Päätetään valita HSL:n edustaja hallitukseen. Muu hallitus jatkaa ennallaan.

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan 24.11.2017 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen anne.seppala@lmj.fi.

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 yhtiökokousedustajaksi projektijohtajan, varahenkilönä on tekninen johtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsi asian tiedoksi ja päätti, ettei kokoukseen ole tarvetta nimetä edustajaa.

Tiedoksi

Projektijohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.