Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Nimeämispyyntö Elkan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniksi

MliDno-2017-2374

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomen Elinkeinoelään Keskusarkiston sr:n kirje 15.11.2017 on seuraava:

"Hallintoneuvoston (aik. valtuuskunta) jäsenten nimeäminen
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr pyytää sääntöjensä mukaisesti, että Mikkelin kaupunki nimeää kolme edustajaa ja kolme varajäsentä säätiön hallintoneuvostoon kaksivuotiskaudelle, joka alkaa vuonna 2018 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen jälkeen ja päättyy vuonna 2020 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen päätyttyä.

Erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet ovat:

 • kehitysjohtaja Raine Lehkonen
  • varajäsen erikoislääkäri Seija Kuikka
 • hallintojohtaja Ari Liikanen
  • varajäsen kehityspäällikkö Aki Kauranen
 • prikaatinkenraali Olli Nepponen
  • varajäsen kaupunginlakimies Jukka Savolainen

Hallituksen jäsenten nimeäminen
Vuonna 2017 uusittujen sääntöjensä mukaisesti Mikkelin kaupunki nimeää Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston sr:n hallitukseen kaksi jäsentä ja heille yhden varajäsenen. Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat kaupunginjohtaja timo Halonen ja erityisasiantuntija Tytti Voutilainen, Aikaisemmin voimassa olleissa säännöissä ei hallitukseen valittu varajäseniä.

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vuonna 2018 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen jälkeen ja päättyy vuonna 2020 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen päätyttyä."

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää

 • kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet säätiön hallintoneuvostoon, joka alkaa vuonna 2018 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen jälkeen ja päättyy vuonna 2020 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen päätyttyä
 • kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen säätiön hallitukseen, joka alkaa vuonna 2018 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen jälkeen ja päättyy vuonna 2020 pidettävän hallintoneuvoston kokouksen päätyttyä.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi säätiön hallitukseen ja hallintoneuvostoon seuraavat henkilöt:

säätiön hallitus

 • kaupunginjohtaja Timo Halonen ja Kansllisarkiston Mikkelin toimipisteestä erityisasiantuntija Tytti Voutilainen. Lisäksi kaupunginjohtaja valtuutetaan nimeämään varajäsen kaupungin työntekijöistä.

säätiön hallintoneuvosto

 • Arto Seppälä
  • varajäsen erikoislääkäri Seija Kuikka
 • hallintojohtaja Ari Liikanen
  • varajäsen kehityspäällikkö Aki Kauranen
 • Juha Vuori
  • varajäsen kaupunginlakimies Jukka Savolainen

Tiedoksi

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto, nimetyt henkilöt, luottamushenkilörekisterinhoitaja, hallintopalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.