Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Mikkelin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiset aiheet

MliDno-2017-1839

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2017 mukaisesti. Hallintosäännön 28 § mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

MIkkelin Asumisoikeus Oy:n tavoitteet 2017 talousarviossa:

  • Asuntojen käyttöaste  tavoite 96,0 % , lähtötason ollessa 94,0 % ja mittarina toteutuma
  • Käyttövastiketaso tavoite10,50 euroa/m2/kk lähtötason ollessa 9,86 euroa/m2/kk

Taloudelliset tavoitteet:

  • Liikevaihto: 1 648 816 euroa
  • Tilikauden voitto: 0 euroa
  • Ulkoinen velka: 6 626 097 euroa

Mikkelin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden toteutumaa selostavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ulla Yli-Karro ja toimitusjohtaja Esa Nordman.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee esitysten sisällöstä merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikkelin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Esa Nordman selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.