Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Etelä-Savon Koulutus Oy:n ajankohtaiset aiheet

MliDno-2017-1839

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2017 mukaisesti. Hallintosäännön 28 § mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Etelä-Savon Koulutus Oy:n tavoitteet 2017 talousarviossa:

 • Etelä-Savon Koulutus Oy edistää alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä tuottamalla alueen työelämän tarvitsemia osaajia. Akvas- tulosten mukaan noin 83 % Etelä-Savon ammattiopistosta valmistuneista jää asumaan Etelä-Savoon. Samoin alueella perustettavista yrityksistä noin 70 % on Etelä- Savon ammattiopistosta osaamisensa hankkineiden perustamia. Etelä- Savon ammattiopisto on alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn merkittävä edistäjä. Seuraavat tavoitteet on asetettu elinvoiman ja kilpailukyvyn edistämisen näkökulmasta vuoteen 2020.

 • Uusia yrityksiä Etelä-Savoon
  • Tavoite 500/ vuosi, lähtötaso 500/ vuosi
 • Valmistuneet jäävät Etelä-Savoon
  • Tavoite: 83 %  lähtötaso: 85 %
 • Alueen työttömyyden vähentäminen
  • Tavoite:  keinoja: rekrytointihaastattelut, täsmäkoulutukset pajat,mittarina työttömyysaste alle 10 %
 • Alueen työelämän osaamisen vahvistaminen
  • Tavoite:Aloitettuja täsmäkoulutuksia 100 hlöä/ vuosi
 • Ketään ei jätetä!
  • Tavoite: Jokainen perusasteen päättävä löytää opintopolun. Esedu on yhtiöjärjestyksensä mukainen aktiivinen toisen asteen koulutuksen tuottaja. Esedun pajatoiminta käynnistynyt
 • Teknologia integroitu vahvasti osaamisen kehittämiseen,
  • Tavoite: Esedun digiopintojen määrä on 20 %
 • Alueen kansainvälisyysosaamisen vahvistaminen
  • Tavoite: Koulutus- ja valmennusvienti saatu hyvään alkuun. Työssäoppimista ulkomailla joka alalla.
 • Osaamisen kehittymistä siirretty vahvasti työelämään.
  • Tavoite: Oppimisesta yli 60 % tapahtuu autenttisissa ympäristöissä

Taloudelliset tavoitteet:

 • Liikevaihto: 30 379 000 euroa
 • Tilikauden voitto: -986.000 euroa
 • Investoinnit: 1 milj.euroa
 • Ulkoinen velka: 0
 • Konsernitilin limiitti: 3milj. euroa (ei käytetty)
 • Omavaraisuusaste: 46,9 %
 • Henkilöstö: vakituinen 300, määräaikainen 40

Etelä-Savon koulutus Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden toteutumaa selostavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Raine Lehkonen ja toimitusjohtaja Arja Seppänen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee esitysten sisällöstä merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Etelä-Savon koulutus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Raine Lehkonen ja toimitusjohtaja Arja Seppänen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.