Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntien kuntakokous 15.8.2017

MliDno-2017-209

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaalijala kutsuu koolle jäsenkuntiensa kuntakokouksen tiistaina 15.8.2017 klo 10.00 alkaen osoitteessa Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Tilaisuus aloitetaan klo 9.30 aamukahvilla Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen kirkko- juhlasalirakennuksessa (RA 23).  Tilaisuuden päätteeksi tarjotaan lounas ruokasalissa (RA 7b).

Kuntakokouksen tarkoituksena on pohtia yhdessä Vaalijalan tulevaisuutta jäsenkuntien näkökulmasta. Tulevaisuuteen kuuluvat mm. Vaalijalan sote-palvelut, perusopetus ja kiinteistöasiat. Asioita on pohdittu jossain määrin sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheessa, mutta jäsenkuntien näkökulma asioihin on välttämätön osa kokonaisuutta. Kuntakokouksen pohjalta Vaalijalan hallitus päättää Vaalijalan ylimääräisen yhtymäkokouksen asialistan. Yhtymäkokous pidetään elo-syyskuun vaihteessa.

Kuntakokoukseen toivotaan edustus jokaisesta jäsenkunnasta (1-3 hlöä). Edustajien tulisi olla henkilöitä, jotka voivat kuntansa näkökulman asioihin esiin tuoda.

Ilmoittautumiset pyydetään 7.8.2017 mennessä sähköpostiosoitteeseen vaalijala@vaalijala.fi, erikoisruokavalio pyydetään ilmoittamaan.

Vaalijala lähettää kesäkuussa aineistoa kuntakokouksen taustamateriaaliksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajat Vaalijalan koolle kutsumaan kuntakokoukseen.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin edustajiksi Vaalijalan koolle kutsumaan kuntakokoukseen Maria Närhisen, Arto Seppälän ja Oskari Valtolan.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, Vaalijalan ky

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat