Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 St Michel ravit v. 2017 / loimittajien nimeäminen

MliDno-2017-304

Kuvaus

Mikkelin kaupunki ja Mikkelin Ravirata Oy ovat solmineet kumppanuussopimuksen 7.4.2017. Kumppanuussopimuksen mukaisesti Mikkelillä on oma nimikkolähtö sunnuntaina 16.7.2017, missä käytetään Mikkelin kaupungin antamien ohjeiden mukaan tehtyä loimea. Nimikkolähdössä on mukana Mikkelin kaupungin nimeämät loimittajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää loimittajat kaupungin nimikkolähtöön sunnuntaina 16.7.2017.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin nimikkolähtöön loimittajiksi Arto Seppälän, Raimo Heinäsen ja Kirsi Olkkosen.

Tiedoksi

Mikkelin Ravirata Oy/Martti Lokka, Mikkelin Ravirata Oy/Kari Tiainen, Sirpa Hyyryläinen, Emmi Eronen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat