Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Seuraava kokous (lisäpykälä)

MliDno-2017-1306

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti pitää iltakoulun 15.8.2017 klo 16. Tarkempi kutsu ja ohjelma lähetetään myöhemmin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat