Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Miniseminaari 7.7.2017

MliDno-2017-1026

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on kaavoittanut Kalevankankaan alueelle työnimeltään ”Memory Campus” alueen. Alue on pinta-alaltaan 12 ha ja sillä on rakennusoikeutta 60.000 kerros m2. Alueen ensimmäinen rakennus on Kansallisarkiston uusi keskusarkisto, joka valmistuu vuoden 2017 lopussa. Tavoitteena on, että alue on 2025 mennessä noin 300 ihmisen työpaikka-alue.

Lopullisena tavoitteena on synnyttää alueelle Suomen arkisto- ja kirjastotoimialan osaamis- ja palvelukeskus (myös ko. toimialan logistiikkakeskus) sekä digitoinnin ja konservoinnin valtakunnallinen keskus. Toimijoina olisivat Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun/Helsingin yliopiston tutkimus- ja kehityskeskus sekä kansalliset ja kansainväliset yritykset.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kehitysjohtaja Juha Ropponen on ollut päävastuussa Memory Campus kokonaisuuden sisällöllisestä rakentamisesta. Hankkeen edistämiseksi Mikkelissä järjestetään perjantaina 7.7.2017 miniseminaari, jonka tarkoituksena on esitellä valtakunnan päättäjille digitalisaation vaikutuksia talouden näkökulmasta ja miten Memory Campus kokonaisuus tulee vaikuttamaan tuottavuuteen erityisesti julkisella sektorilla.

Miniseminaarin järjestelyissä ovat mukana Mikkelin kaupunki ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Seminaari järjestetään kutsuseminaarina Mikkelin Klubilla liitteenä olevan ohjelman mukaisesti.

Järjestävien tahojen kanssa on neuvoteltu siten, että kaupunki vastaa Mikkelin Klubilla päivällisestä (arvio 3.500 euroa) ja konsertista syntyvistä kustannuksista. Muut kustannukset maksaa Mikkelin kehystystiö Miksei Oy.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Jaosto päättää, että kaupunki osallistuu Miniseminaarin järjestelyihin Mikkelin Klubin kustannusten osalta ja kohdentaa perjantaina 7.7.2017 klo 19 Mikkelin tuomiokirkossa järjestettävän konsertin liput (60 kpl) tähän tilaisuuteen (Khj 8.5.2017 § 87).

Kaupungin edustajat tilaisuuteen nimetään myöhemmin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää tilaisuuden isänniksi kaupunginjohtaja Timo Halosen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikan ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholaisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat