Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.6.2017

MliDno-2017-1378

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 28.6.2017 klo 11.00 Mikkelin Yliopistokeskuksella (MUC), Lönnrotinkatu 7, kokoustila, 1. krs, Mikkeli.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Vuoden 2016 tilinpäätöksen esittely
 • Vuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 • Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 • Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto +0,98 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan voitto-/tappiotilille ja ettei osinkoa vuodelta 2016 jaeta
 • Vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
 • Hallituksen varsinaisten jäsenten (6), joista kaksi (2) asukkaiden ja/tai opiskelijoiden edustajaa sekä hallituksen varajäsenten (2) valinta
  • Hallituksen jäseninä ovat toimineet Jari Roivas pj, Jyrki Manninen vpj, Ville Järvenpää (asukas-/opiskelijaedustaja), Pentti Laaksonen, Osku Nykänen, Essi Ruuska (asukas-/opiskelijaedustaja) sekä varajäsenet Satu Hasanen ja Anna-Liisa Räsänen
 • Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
  • Yhtiön tilintarkastajina ovat olleet Elina Hämäläinen (KHT, JHT), PwC Julkistarkastus Oy.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.6.2017 ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää kaupungin edustajiksi:

Jäseniksi Pentti Laaksosen, Maritta Oravan, Saska Kangassalon, Osku Nykäsen ja Aija Himasen. Varajäseninä jatkavat Satu Hasanen ja Anna-Liisa Räsänen.

Lisäksi ohjeeksi annettiin esittää puheenjohtajaksi Pentti Laaksonen ja varapuheenjohtajaksi Aija Himanen.

 

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat