Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Mikkelin Jäähalli Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.6.2017

MliDno-2017-1349

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Jäähalli Oy:n  varsinainen yhtiökokous pidetään 21.6.2017 klo 13.00 Valiokiinteistöt Oy:n kokoustiloissa, Linnankatu 5 50100 Mikkeli

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • Tilinpäätös 2016
  • Esitetään tilinpäätös ja tase sekä tilintarkastuskertomus,
  • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • Päätetään vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion mukaisista toimenpiteistä.
 • Hoitoalijäämän kattaminen
  • Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle rahoitusvastikkeen ylijäämän käyttämistä hoitoalijäämän kattamiseksi. Kattamisessa otetaan huomioon yhtiöjärjestyksen määräykset hoitoalijäämän laskemisesta
 • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja kulujen korvausperusteet
 • Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 • Hallituksen jäsenten valinta
  • Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet Juha Vuori pj (Mikkelin kaupunki), Jukka Toivakka, Heikki Pahkasalo, Kari Kokkola (Mikkelin kaupunki), ja Pekka Moilanen (Mikkelin kaupunki),
 • Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
  • Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PwC Julkistarkastus Oy/JHT, KHT Elina Hämäläinen
 • Hoito- ja rahoitusvastikkeen vahvistaminen vuodelle 2017

Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 74,88 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Mikkelin Jäähalli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.6.2017 ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää kaupungin edustajiksi:

Markku Veijasen, Vesa Sorasahin ja Elina Höltän.

Lisäksi ohjeeksi annettiin esittää puheenjohtajaksi Elina Hölttä.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat