Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Mikkelin Asumisoikeus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 28.6.2017

MliDno-2017-1096

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Asumisoikeus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 28.6.2017 klo 15.00 alkaen Mikalo Oy:n kokoustiloissa Maaherrankatu 44 Mikkeli.

Kokouksessa valitaan yhtiölle hallitus.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2017 hallitukseen valittiin Hannu Hulkkonen pj, Kari Ojala, Jyrki Peltonen, Olavi Lindroos ja Seppo Gynther.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Mikkelin Asumisoikeus Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.6. ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää kaupungin edustajiksi:

Ari Lehtisen, Hannu Hulkkosen ja Ulla Yli-Karron.

Lisäksi ohjeeksi annettiin esittää puheenjohtajaksi Ulla Yli-Karro.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat