Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Metsäsairila Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 21.6.2017

MliDno-2017-1077

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsäsairila Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 21.6.2017 klo 12:00 Metsäsairila Oy:n neuvotteluhuoneessa, os. Arkistokatu 12, 50100 Mikkeli.

Kokouksessa valitaan yhtiölle hallitus.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä ja heille yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Toimikausi päättyy yhtiökokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Metsäsairila Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 21.6.2017 ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää kaupungin edustajiksi:

Jäsen Varajäsen
Noora Ruuth Jyrki Härkönen
Risto Pöntinen Eija Suutari-Piispa
Markku Tiainen Jarmo Häkkinen
Eija Kaihila Leena Penttinen
Olli Miettinen Saska Kangassalo
Tea-Tuulia Roos Hanna Valkonen
Panu Jouhkimo

Pekka Lausas

 

Lisäksi ohjeeksi annettiin esittää puheenjohtajaksi Olli Miettinen ja varapuheenjohtajaksi Panu Jouhkimo.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat