Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Todetaan, että kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 § 10 valinnut konserni- ja elinvoimajaostoon seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ajaksi 12.6.2017 - 31.5.2017:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Marjalaakso Olli, HTM, markkinointipäällikkö, pj
 2. Salo-Oksa Armi, toimitusjohtaja, yrittäjä
 3. Seppälä Arto, ylitarkastaja, kunnallisneuvos
 4. Leskinen Ulla, pääluottamusmies
 5. Tissari Jenni, sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja
 6. Kakriainen Markku, insinööri, toimitusjohtaja, 2. vpj
 7. Kauria Outi, varatuomari, mökkiyrittäjä
 8. Heinänen Raimo, yrittäjä, 1 vpj
 9. Saikkonen Jukka, sosionomi

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Soininen Mali, KM, eläkkeellä, yksikön johtaja
 2. Vuori Juha, vanhempi konstaapeli, eläkkeellä
 3. Nieminen Kalle, terveystarkastaja, eläkkeellä
 4. Siiskonen Anni, sairaanhoitaja
 5. Vartiainen jaana, lastentarhanopettaja
 6. Kauppi Marja, fysioterapeutti, yrittäjä
 7. Sorasahi Vesa, DI, yrityskonsultti
 8. Marttinen Jussi, muusikko
 9. Siitonen Mikko, lehtori

Puheenjohtajaksi valittiin Olli Marjalaakso, 1. varapuheenjohtajaksi Raimo Heinänen ja 2. varapuheenjohtajaksi Markku Kakriainen.

Esityslista on kaupungin hallintosäännön 137 §:n mukaan lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Esityslista on lähetetty sähköisesti 16.6.2017.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat