Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kiinteistö Oy Mikkelin tietotaitokorttelin varsinainen yhtiökokous 28.6.2017

MliDno-2017-1377

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Mikkelin tietotaitokorttelin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 28.6.2017 klo 13:00, Mikkelin Yliopistokeskuksella (MUC), Lönnrotinkatu 7, kokoustila, 1. krs, Mikkeli. Ennen kokousta on tarjolla lounas klo 12:15.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Vuoden 2016 tilinpäätöksen käsittely.
 • Tilinpäätös käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen sekä tilintarkastuskertomuksen.
 • Vuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.
 • Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
 • Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 • Hallituksen varsinaisten jäsenten (6) ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä (6) valinta.
  • Hallituksen jäseninä ovat toimineet:
   • Kalle Nieminen, puheenjohtaja
   • Mauri Laakso, varapuheenjohtaja
   • Pekka Ahonen
   • Pentti Mustalampi
   • Torsti Hyyryläinen
   • Miikka Kirjalainen
  • Henkilökohtaiset varajäsenet
   • Aleksi Paananen
   • Hanna-Riitta Karttunen
   • Anne Gustafsson
   • Jarkko Hyttinen
   • Teppo Salmikivi
   • Ilkka Putkonen
 • Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien valinta. HTM-yhteisöt, ei varatilintarkastajia tarvitse valita.
  • Tilintarkastajina ovat toimineet PwC Julkistarkastus Oy Elina Hämäläinen ja PricewaterhouseCoopers Oy Tuomas Honkamäki.

Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 51,56 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Mikkelin tietotaitokorttelin varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.6.2017 ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää kaupungin edustajiksi tässä vaiheessa Kalle Niemisen, Miikka Kirjalaisen, Pekka Ahosen. Puuttuvat nimet, (1 jäsen ja 4 varajäsentä) ilmoitetaan yhtiökokousedustajalle.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat