Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kiinteistö Oy Mikkelin Musiikkiopistotalon varsinainen yhtiökokous 29.6.2017

MliDno-2017-1248

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Mikkelin Musiikkiopistotalon varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 29.6.2017 klo 13.00 Mikkelin Musiikkiopistotalon kokoustiloissa, huone 215, 2.kerros, Maaherrankatu 10, Mikkeli.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Vuoden 2016 tilinpäätöksen esittely
 • Vuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 • Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
  • Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto +0,74 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan voitto-/tappiotilille ja ettei osinkoa vuodelta 2016 jaeta
 • Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
 • Hallituksen varsinaisten jäsenten (3-5) ja hallituksen varajäsenen (1) valinta
  • Hallituksen jäseninä ovat toimineet Martti Hahtola pj, Ari Liikanen vpj, Heidi Lyyra, Antti Viskari ja Ilmo Pokkinen.
 • Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
  • Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Finnpartners BDO Oy /HTM, JHTT Aki Rusanen
 • Päätetään talousarviosta ja vastikkeesta
 • Valtuutus yhtiön hallitukselle periä enintään kahden (2) kuukauden ylimääräiset hoitovastikkeet Yhtiön hallituksen esityksen mukaan yhtiön vuosibudjetti on laadittu korjaus- ja huoltotoimenpiteiden osalta siten, että se käsittää vain yhtiöön kuuluvat normaaliin ylläpitoon kuuluvat rakennustekniset, LVIS- ja ulkoaluekorjaukset. Talousarvio on ns. tiukka talousarvio ja mikäli yhtiö joutuu hoitamaan suurempia ja kustannuksiltaan merkittäviä investointiluonteisia korjauksia, joudutaan niiden rahoitus hoitamaan erillisrahoituksella (erillisillä hoitovastikkeilla tai hoitovastikkeita muuten korottamalla). Niin ollen olisi perusteltua ja järkevintä, että yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle valtuutuksen periä enintään kahden (2) kuukauden ylimääräiset hoitovastikkeet tilanteen niin vaatiessa, ilman ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista ja päätöstä kuten asunto-osakeyhtiöissä on tapana toimia.
 • Esitetään yhtiön hallituksen esitys yhtiön korjaustarveselvityksestä viidelle seuraavalle vuodelle

Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 21,2, %.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Mikkelin Musiikkiopistotalon varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.6.2017 ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää kaupungin edustajaksi Ari Liikasen.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat