Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kaupungin edustajien nimeäminen keskeisten yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin vuosille 2017-2021

MliDno-2017-1413

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 28 § mukaan kaupunginhallituksen konserni ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungilla on puhevalta sekä tarpeellisten toimintaohjeiden antamista näille.

Mikkelin kaupunki on osallisena oheisen listan mukaisissa yhteisöissä, joiden sääntömääräisiin kokouksiin kaupungin tulee valita tarpeen mukaan kokousedustajansa. Konserni- ja elinvoimajaosto voi nimetä myös luottamusmiehen kaupungin edustajaksi. Esitetyt virkamiehet ovat käytettävissä, mikäli luottamusmiehiä ei erikseen nimetä. 

Tytäryhteisöt Omistus: Yhtiökokous-
edustaja
Varaedustaja
Etelä-Savon Energia Oy  100 Kaupunginjohtaja Hallintojohtaja
Kiinteistökehitys Naistinki Oy  100 Tekninen johtaja Kaupunginlakimies
Metsäsairila Oy  100 Tekninen johtaja Kaupunginlakimies
Mikalo Oy  100 Tekninen johtaja Kaupunginlakimies
Mikkelin Asumisoikeus Oy  100 Tekninen johtaja Kaupunginlakimies
Mikkelin Opiskelija-Asunnot Oy  100 Tekninen johtaja Kaupunginlakimies
Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy 100 Tekninen johtaja Kaupunginlakimies
Mikkelin Jäähalli Oy  74,88/89,10  Hallintojohtaja Kaupunginlakimies
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy 79,8 Kaupunginjohtaja Kaupunginlakimies
Etelä-Savon Koulutus Oy  62,5 Sivistysjohtaja Kaupunginlakimies
YIT Kuntatekniikka Oy  60 Tekninen johtaja Kaupunginlakimies
Mikkelin Ravirata Oy  52,7 Hallintojohtaja Kaupunginlakimies
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt      
As Oy Pirttitie III  100 Kiinteistöjohtaja Toimistorakennusmestari
As Oy Tuppura  97 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
As Oy Hirvipari  95,69 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
As Oy Mikkelin Hauki-Koivikko  70 Kiinteistöjohtaja Toimistorakennusmestari
Kiint. Oy Ristiinan Suopursu  70 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
Kiint.Oy Kenkäveronniemi  66,7 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
Kiint.Oy Mikkelin Takojankatu1   58,63 Kiinteistöjohtaja Toimistorakennusmestari
Mikkelin Arkistotalo Oy  56 Kiinteistöjohtaja Toimistorakennusmestari
Kiint.Oy Mikkelin Tietotaitokortteli  51,56 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
Osakkuusyhtiöt      
Kyyhkylän Asuntolat Oy  49,2 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
Kiint.Oy Vaahteranlehti  48,99 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
Kiint.Oy Otavan Ketola  47,26 Kiinteistöjohtaja Toimistorakennusmestari
Mikkelin Pesula Oy  42,86 Hallintojohtaja Kaupunginlakimies
Kiint.Oy M:lin mlk:n Kuuselan kulma  41,02 Kiinteistöjohtaja Toimistorakennusmestari
As Oy Mikkelin Lehmusrivi  40,6 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
Kaakkois-Suomen Amk (Xamk) Oy  35,8 Hallintojohtaja Kaupunginlakimies
Saimaa Stadiumi Oy 35,31 Hallintojohtaja Kaupunginlakimies
Mikkelin Mikaeli Oy  33,33 Hallintojohtaja Kaupunginlakimies
Kiint.Oy Kattilansillan kauppakeskus  32,11 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
As Oy Partinkartano  30,64 Kiinteistöjohtaja Toimistorakennusmestari
Kiint.Oy Mikkelin Musiikkiopistotalo  21,24 Hallintojohtaja Kaupunginlakimies
Kiint. Oy Mikkelin Torikioski  17,70/44,30 Hallintojohtaja Kaupunginlakimies
Vähemmistöosakkuusyhtiöt      
AsOy Jääkärinkatu 29  15,4 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
AsOy Kvartetti  0,2 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
AsOy Mikkeli 5,4 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
AsOy Mikkelin Jalavapuisto  3,8 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
AsOy Orijärven Kyläpuisto  20,7 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
AsOy Porrassalmenkatu 28  12,4 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
AsOy Porrassalmenkatu 43 2,2 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
AsOy Ristiinantie 17  0,6 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
Kiinteistö Oy Laaninkulma 27,6 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
Kiinteistö Oy Näsiäkara  10 Kiinteistöjohtaja Toimistorakennusmestari
Kiint. Oy Kankaalan Talonhoito Oy  6,7 Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
Kiinteistö Oy Suomenniemen Kate    Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja
Kuntarahoitus Oyj    Talousjohtaja Taloussuunnittelupäällikkö
Mikkelin Keilahalli Oy    Hallintojohtaja Kaupunginlakimies
Pieksämäen Jäähalli Oy    Hallintojohtaja Kaupunginlakimies
Saimaa Golf Oy  1 Hallintojohtaja Kaupunginlakimies
Saimaa Capital Oy 1,3 Talousjohtaja Taloussuunnittelupäällikkö
Suur-Savon Sähkö Oy  13,6 Hallintojohtaja Kaupunginlakimies
Amplus Holding Oy   Tekninen johtaja Talousjohtaja
Kuntien Tiera Oy    Talousjohtaja Taloussuunnittelupäällikkö
Kunnan Taitoa  Oy   Talousjohtaja Taloussuunnittelupäällikkö
TTV Joukkoliik. lippu- ja maksujärjestelmä oy   Projektijohtaja Tekninen johtaja
Porrassalmen kehitys Oy  10 Hallintojohtaja Kaupunginlakimies
Koha-Suomi Oy   Sivistysjohtaja Konsernitarkastaja
Osuuskunnat      
Mikkelin puhelinosuuskunta MPY   Kaupunginlakimies Konsernitarkastaja
Yleishyödylliset yhdistykset      
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry   Tekninen johtaja Projektijohtaja
Saimaan virkistysalueyhdistys ry   Tekninen johtaja Projektijohtaja
Veej`jakaja ry   Tekninen johtaja Strategia- ja keh.päällikkö
Mikkelin Matkailupalvelu ry   Strategia- ja keh.päällikkö Hallintojohtaja
Suomen kalliotaideyhdistys    Sivistysjohtaja Hallintojohtaja
Mikke ry    Tekninen johtaja Konsernitarkastaja
Ilmarin tuki ry   Tekninen johtaja Hallintojohtaja
Viitostie ry   Tekninen johtaja Projektijohtaja
Teatterin kannatusyhdistys ry   Hallintojohtaja Sivistysjohtaja
Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys   Strategia- ja keh.päällikkö Sivistysjohtaja
Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys   Sivistysjohtaja Hallintojohtaja
Mikkelipuistoyhdistys ry   Projektijohtaja Tekninen johtaja
Mikkelin uusyrityskeskus Dynamo ry   Strategia- ja keh.päällikkö Hallintojohtaja

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää 21.6.2017 alkaen kaupungin edustajat ja varaedustajat esitetyn listan mukaisesti kaupungin edustamien yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin valtuustokaudeksi 2017-2021. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto varaa  itselleen oikeuden nimetä myös luottamusmiehen kaupungin edustajaksi ja samalla jaosto varaa kansliapalveluille oikeuden nimetä tarvittaessa muu kaupungin edustaja, mikäli yhteisön esitetyt edustajat ovat yhtäaikaisesti estyneitä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt edustajat

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat