Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Asunto Oy Tuppuran varsinainen yhtiökokous 28.6.2017 (lisäpykälä)

MliDno-2017-1471

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Asunto Oy Tuppuran varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 28.6.2017 klo 15.00, Ovenia Isännöinti Oy:n toimistolla, Porrassalmenkatu 21 B, Mikkeli.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Tilikauden tuloksen käsittely
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja isännöitsijälle
  • Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 0,00 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta
 • Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
 • Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot 2017
 • Esitetään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2017 ja hoitovastikkeen ja muiden maksujen määrä
 • PTS-korjaussuunnitelma
  • Yhtiön hallitus esittelee 5 vuoden korjaustarvesuunnitelman ja jo tehdyt huomattavat korjaukset
 • Hallituksen jäsenten valinta
  • Hallituksen jäseninä ovat olleet 13.6.2016 saakka Markku Ojala (pj) ja Anne Himanen ja 13.6.2016-31.12.2016 Markku Ojala (pj) ja Anne Himanen ja Heikki Lappalainen
 • Yhtiön tilintarkastajien valinta
  • Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy / Elina Hämäläinen

Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 97,00 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Jaosto nimeää kaupungin edustajan Asunto Oy Tuppuran varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.6.2017 ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää kaupungin edustajina jatkavat Markku Ojala (pj) ja Anne Himanen ja Heikki Lappalainen.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat