Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 3.12.2018 (lisäpykälä)

MliDno-2018-2440

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, konsernitarkastaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 28 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungilla on puhevalta, ja antaa näille tarpeelliset toimintaohjeet.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 20.8.2018 § 91 nojalla Mikkelin kaupunki on perustanut Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n ensivaiheessa yksin toiminnan käynnistämisen nopeuttamiseksi 2 500 euron minimipääomalla. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 30.10.2018 alkaen.

Jatkotoimenpiteenä yhtiön perustamiselle Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen maanantaina 3.12.2018 klo 8.00 alkaen Mikkelin kaupungintalolla kaupunginjohtajan työhuoneessa.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

  • Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallitus esittää, että palkkiokäytännössä sovelletaan Mikkelin kaupungin hallintosääntöön sisältyvää luottamushenkilöiden palkkiosääntöä. Hallituksen jäsenille maksettavan kokouspalkkion suuruudeksi esitetään 115 euroa, puheenjohtajana toimivalle jäsenelle maksetaan palkkio 50 prosentilla korotettuna. Hallituksen jäsenille korvataan lisäksi matkat ja päivärahat. Palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

  • Hallituksen täydentäminen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti

Hallitukseen kuuluu tällä hetkellä kolme jäsentä: *********, ********* ja *********. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallitus esittää, että hallitusta täydennetään kuudella uudella jäsenellä ( *********, *********, *********, ********* ja kaksi vielä nimeämätöntä jäsentä). Hallituksen nykyinen puheenjohtaja ********* eroaa tehtävästään.

  • Omistusjärjestely

Yhtiö järjestää kaksi suunnattua osakeantia, toisen Mikkelin kaupungille ja toisen Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiölle.

Mikkelin kaupungille tarjotaan merkittäväksi 300 uutta osaketta 325 euron kappalehintaan, jolloin koko merkinnän hinta on yhteensä 97 000 euroa. Kustakin merkittävästä osakkeesta kirjataan 25 euroa yhtiön osakepääomaan ja 300 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osakemerkinnän tekemisen päätöksellään 20.8.2018 § 91.

Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiölle tarjotaan merkittäväksi 1 600 uutta osaketta 250 euron merkintähinnalla, jolloin koko merkinnän hinta on yhteensä 400 000 euroa. Kustakin merkittävästä osakkeesta kirjataan 25 euroa yhtiön osakepääomaan ja 225 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan ja varaedustajan Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n yhtiökokouksiin valtuustokauden 2017-2021 loppuajalle.

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen ajankohdan tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin edustajaksi hallintojohtaja Ari Liikasen.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty