Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.