Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 As Oy Nuottapuiston asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myyminen

MliDno-2018-2399

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

As Oy Nuottapuisto (os. Nuottakatu 3, 50190 Mikkeli) on perustettu vuonna 1977. Kohteessa on yksi rakennus, jossa on 26 huoneistoa. Nuottapuisto oy omistaa oman tonttinsa, jonka pinta-ala on 2460 m2.

Asuntoihin ja kiinteistöön kohdistuva korjaustarve, jo pelkästään kiinteistön elinkaari huomioiden, on sen suuruinen, että vuokrankorotuspaine ei ole kestävä yhtiön kannalta. Kohteesta on pyritty myymään yksittäisiä asuntoja OPKK:n kautta. Kauppoja ei ole syntynyt monia, johtuen pääsääntöisesti asuntojen heikosta kunnosta.

Mikalo Oy katsoo, että yksittäisten kauppojen syntymisen hitaus ja korjauspaine johtavat Mikalo Oy:n näkökulmasta kestämättömään kehitykseen. Mikalo Oy:n jäljellä oleva omistus (16 huoneistoa) kohteessa tulisi myydä kokonaisuutena markkinahinnalla.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaisesti päätöksen konsernirakenteen muuttamisesta tekee kaupunginvaltuusto. Tässä tapauksessa kyse on yksittäisestä asunto-osakeyhtiön kaupasta, kauppa ei koske liiketoimintaa harjoittavaa yhtiötä. Kaupalla ei voida katsoa olevan sellaista merkitystä kaupungin konsernirakenteeseen, että kyseessä olisi konsernirakenteen muutoksesta kaupungin hallintosäännön tarkoittamalla tavalla. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto toteaa kohteen historian ja nykytilanteen sekä sen aiheuttaman taloudellisen paineen Mikalo Oy:lle ja omistajaohjauksena antaa yhtiölle luvan myydä jäljellä olevat asuntojen hallintaan oikeuttavat osakkeet kokonaiskauppana markkinoilta parhaalla saatavilla olevalla hinnalla. Myynnin tulee tapahtua julkisesti ja ilmottelun valtakunnallisesti jakelussa olevassa mediassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Markku Kakriainen ilmoitti olevansa esteellinen (Mikalo Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Mikalo Oy /Hannu Sormunen,  Mikkelin kaupunki/Jouni Riihelä