Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Amplus Holding Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 26.11.2018

MliDno-2018-985

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, konsernitarkastaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Amplus Holding Oy pitää ylimääräisen yhtiökokouksen maanantaina 26.11.2018 klo 9.00 alkaen. Kokouspaikkana on Avaran toimitiloissa neuvotteluhuone Amplus, osoite Kansakoulukatu 10, 00100 Helsinki.

Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistan mukaan kokouksen aiheena on hallituksen jäsenten valitseminen; hallituksen puheenjohtaja ********* on eronnut hallituksesta 10.10.2018. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakekannasta, esittävät yhtiökokoukselle yhtiön hallitukseen seuraavia henkilöitä:

  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********


Tehtävästään eronneen ********* tilalle hallitukseen valittavaksi esitetyn ********* lisäksi esitetyt muut hallituksen jäsenet ovat samoja kuin 16.5.2018 järjestetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valitut jäsenet.

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 yhtiön yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle talousjohtajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee yhtiökokousajankohdan tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty