Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Toimintakykyiset kuntakonsernit -verkostohankkeen 5.11. työpajan materiaalit

MliDno-2019-1557

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Toimintakykyiset kuntakonsernit -verkostohankkeen tiimoilta järjestettiin Mikkelin konsernijohdolle ensimmäinen kahdesta työpajasta tiistaina 5.11. Konserni- ja elinvoimajaoston aiemmin tekemän päätöksen (10.9.2019 § 83) mukaisesti työpajan aiheena oli Mikkelin kaupungin omistajaohjauksen organisointi kokonaisuutena sekä konsernijohdon eri tahojen välisen työnjaon selkeyttäminen. Työpajaan osallistuivat konserni- ja elinvoimajaoston 1. ja 2. varapuheenjohtajat, kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja, kaupunginlakimies ja vt. taloussuunnittelupäällikkö.

Työpajassa käsitellyt FCG:n esitysmateriaalit sekä FCG:n laatima yhteenveto työpajassa käydyistä keskusteluista ovat oheismateriaalina.

Seuraava verkostohankkeen työpaja järjestetään kevään 2020 aikana, ja sen aiheena on omistajaohjauksen tuloksellisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee työpajan aineiston tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.