Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Selvitys konsernirakenteesta

MliDno-2019-2130

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 kokouksessa ehdotettiin, että Mikkelin kaupunkikonsernista, sen tytäryhtiöistä ja liikelaitoksista pitäisi tehdä ulkopuolinen ja riippumaton selvitys. Selvityksen aiheena tulisi olla konserniin kuuluvien yhteisöjen tarpeellisuus, taloudellinen tila, hallintomalli ja hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen niiden toiminnassa sekä konsernirakenteen tehokkuus.

Toivottu selvitys on mahdollista toteuttaa ostopalveluna. Ostopalvelu on kilpailutettava kaupungin hankintaohjeistusten mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto käy ehdotetun selvityksen teettämisestä keskustelun ja evästää talouspalveluita selvitystyön kilpailutuksen suhteen.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto kävi esittelyn pohjalta keskustelun ja ennen tarjouspyynnön lähettämistä käydään sähköpostikeskustelu konserni- ja elinvoimajaoston jäsenten kesken.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.