Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Saimaan talous ja tieto Oy:n purkava yhtiökokous 27.11.2019

MliDno-2019-560

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Saimaan Talous ja tieto Oy:n eli Saitan purkava yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.11.2019 klo 15.00 alkaen Technopolis Skinnarilan kokoustila Majakassa osoitteessa Laserkatu 8 F, Lappeenranta. Kokouksen jälkeen yhtiö purkautuu ja sen varat jaetaan omistajille.

Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaisesti mm. seuraavat asiat:

  • Lopputilityksen esittäminen
    • Selvitysmiehet esittävät yhtiökokoukselle lopputilitystä, jossa Meidän IT ja talous Oy:n jaettavien osakkeiden osalta omaisuuden jaossa huomioidaan kyseisen yhtiön tavoiteosakemäärät. Mikäli omistajat eivät yksimielisesti hyväksy esitystä, toteutetaan omaisuuden jako vaihdoehdon 2 mukaisesti.
  • Lopputilityksen tarkastaminen ja hyväksyminen
    • Yhtiö katsotaan puretuksi, kun lopputilitys on esitetty yhtiökokoukselle ja yhtiökokous on hyväksynyt sen.
  • Ilmoitus yhtiön purkamisesta

 

Saita Oy teki 1.1.2019 liikkeenluovutukset Meidän IT ja talous Oy:lle ja Efetta Oy:lle. Osakassopimuksen mukaisesti luovuttavat yhtiöt tulee purkaa selvitystilamenettelyn kautta vuoden 2019 loppuun mennessä. Kutsu selvitystilaan asettavaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen käsiteltiin konserni- ja elinvoimajaostossa 5.3.2019 § 22.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Saimaan talous ja tieto Oy:n purkavaan yhtiökokoukseen edustajaksi kaupunginlakimies Jukka Savolaisen ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetty yhtiökokousedustaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.