Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Pellosniementie 1-7, myyntilupa (ennakkokanta)

MliDno-2019-2149

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikalo Oy (kaupungin 100 % omistama vuokrataloyhtiö) omistaa Mikkelin Pellosniemellä, Pellosniementie 1-7 kiinteistön (4 rakennusta) ja pyytää omistajalta lupaa kohteen myymiseen.

Asuntoja neljässä rakennuksessa on yhteensä 44 kappaletta, joista kahdessakymmenessäyhdessä (21) on vuokralainen. Kohde on pitkään ollut taloudellisesti tappiollinen. Heikko vuokrausaste on jatkunut kohteissa pidempään markkinointiponnisteluista huolimatta.

Mikalo on myynyt alueelta aiemmin taloja, Karsikkoniementieltä kolme (3) taloa vuonna 2016 ja Leppälaaksontieltä viisi (5) taloa vuonna 2019 yksityisille sijoittajalle samoin perustein.

Asunnot säilyivät alueella vuokrattavina uudella omistajalla.

Pelloksen alueella asuu pysyvästi n. 550 henkilöä. Mikalo Oy myi samalta alueelta aiemmin taloja, Karsikkoniementieltä kolme (3) taloa vuonna 2016 ja Leppälaaksontieltä viisi (5) taloa vuonna 2019 yksityisille sijoittajille samoin perustein.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto toteaa kohteen historian ja nykytilanteen sekä sen aiheuttaman taloudellisen paineen Mikalo Oy:lle ja omistajaohjauksena antaa yhtiölle luvan myydä Mikkelin Pellosniemellä, Pellosniementie 1-7 kiinteistön (4 rakennusta) markkinoilta parhaalla saatavilla olevalla hinnalla. Myynnin tulee tapahtua julkisesti ja ilmoittelun valtakunnallisesti jakelussa olevassa mediassa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että asia palautetaan uuteen valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi, että esitelijän muutettu esitys hyväksyttiin.

Merkitään, että Markku Kakriainen ilmoitti olevansa esteellinen (Mikalo Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsitelyn ajaksi sekä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Ilmoitus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.