Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Muut asiat, konserni- ja elinvoimajaosto

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti muuttaa 10.12.2019 pidettävän kokouksen aloitusajankohdaksi klo 18.00.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.