Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ajankohtaiset asiat

MliDno-2019-41

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2019 mukaisesti. Hallintosäännön 28 § mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ajankohtaisia asioita saapuvat selostamaan yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Lisäksi paikalle on kutsuttu Miksein matkailujohtaja, joka antaa erillisen katsauksen matkailuasioista.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle on asetettu vuoden 2019 talousarviossa (s. 53) seuraavat tavoitteet:

MikseiMikkelillä on kolme strategista tavoitetta:

 • Kehittää toimintaympäristöä, uudistaa yritystoimintaa sekä hyödyntää alueen ulkopuolista rahoitusta
 • Kasvattaa Mikkelin vetovoimaa yritysten, työvoiman ja matkailijoiden näkökulmasta
 • Rakentaa toimijana ja kumppanina verkostoja, tuottaa asiakaslähtöisiä, tunnettuja ja tuloksellisia yrityspalveluja
   

Tavoitteiden mittarit ja tavoitteet on sijoiteltu talousarviokirjassa esitettyihin ohjelmakortteihin. Kehittämisalustoihin on näiden lisäksi määritelty omia mittareita.

Taloudelliset tavoitteet talousarviossa 2019 (s. 54):

 • Liikevaihto 4,6 miljoonaa euroa
 • Tilikauden voitto/tappio 0 euroa
 • Konsernitilin limiitti 1,5 miljoonaa euroa
 • Henkilöstö 35, josta vakituisia 19 ja määräaikaisia 16

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee saamansa ajankohtaiskatsauksen sisällöstä ja merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja matkailujohtaja Maisa Häkkinen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.