Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaiset asiat

MliDno-2019-2125

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisia asioita saapuvat esittelemään kehittämispäällikkö (koulutus ja osaaminen) Anne Kokkonen ja kehittämispäällikkö (elinkeinoelämä ja innovaatiot) Tomi Heimonen.

Käsiteltäviä aiheita ovat mm.

  • Syksyllä 2019 alkanut Etelä-Savon maakuntastrategian valmistelu ja päivitystyö
  • Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (Topsu) vuosille 2020–2021
  • Etelä-Savon osaamisstrategia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee saamansa ajankohtaiskatsauksen sisällöstä ja merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämispäällikkö Anne Kokkonen ja kehittämispäällikkö Tomi Heimonen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.