Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Oikaisu konserni- ja elinvoimajaoston antamaan ohjeistukseen koskien Mikalo Oy:n hallituksen varajäseniä

MliDno-2017-1438

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntavaalien ajankohdasta (9.4.2017) ja vaalien jälkeisestä järjestäytymisestä johtuen osassa keväällä pidetyistä yhtiökokouksissa esitettiin kaupungin toimesta, että yhtiön vanha hallitus nimetään jäsenten suostumuksella jatkamaan. Samalla asetettiin varaus kutsua uusi yhtiökokous koolle uuden hallituksen nimeämiseksi uusien jäsenehdokkaiden ollessa selvillä.

Keväällä ennen puolueiden vaalien jälkeistä järjestäytymistä pidettiin edellä mainituin varauksin seuraavat yhtiökokoukset, joista ei ole uutta yhtiökokousta kutsuttu koolle:

  • Etelä-Savon Energia Oy
  • Etelä-Savon Koulutus Oy
  • Mikalo Oy
  • Saimaa Stadiumi Oy
  • Mikkelin Toriparkki Oy

Etelä-Savon Energia Oy:n Hallitukseen ovat kuuluneet ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14.12.2016 valittuna Markku Kakriainen pj, Paavo Barck vpj, Rauni Berndt, Mauri Miettinen, Heikki Nykänen, Leena Penttinen, Pertti Ruotsalainen, Aimo Ollikainen ja Antti Suhonen.

Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet: Aholainen Markku Mikkeli, puheenjohtaja Harmoinen Taina, Mikkeli, Kivinen Harri Mikkeli, Rahikainen Pirkko Mikkeli, Rasola Nina Mikkeli, Haavisto Seppo Pieksämäki, varapuheenjohtaja Salminen Lotta Pieksämäki, Salo Alpo Pieksämäki, hallituksen varajäsen Strengell Janne Mikkeli

Mikalo Oy:n vuonna 2016 Mikkelin kaupungin nimeäminä varsinaisina jäseninä ovat toimineet Juhani Alanen, Kalle Nieminen, Riitta-Leena Jantunen, Juhani Oksman ja Outi Hokkanen. Mikalo Oy:n vuokralaisneuvoston esittäminä ovat toimineet Eeva Kiiskinen ja Pentti Laaksonen. Varajäseninä ovat toimineet Jaana Haikarainen ja Hamid Al-Sammarree. Mikalo Oy:n vuokralaisneuvoston esittämänä Paavo Lähdetluoma.

Saimaa Stadiumi Oy:n  14.12.2016 ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitut jäsenet ovat: Kalevi Niemi (puheenjohtaja), Tero Tallinen (varapuheenjohtaja), Timo Halonen, Antti Kalliomaa, Hanna Kuninkaanniemi, Jouni Riihelä ja Tuija Vänttinen.

Mikkelin Toriparkki Oy:n hallituksessa ovat toimineet:Pj Kari Manninen, Seija Kuikka, Ari Miettinen, Marianne Seppälä, Ilkka Tikka ja Heikki Toivakka. Varajäsenet: Tero Pulkkinen, Iiro Siponen ja Jukka Toivakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu tarvittavat yhtiökokoukset koolle niiden yhtiöiden osalta, joissa puolueiden väliset neuvottelut ovat aiheuttaneet muutoksia yhtiöiden hallituksien kokoonpanoihin. Samalla jaosto antaa ylimääräisten yhtiökokousten kokousedustajille tarvittavat ohjeet henkilövalintoihin liittyen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajille ohjeeksi esittää kaupungin edustajiksi:

Etelä-Savon Energia Oy
Paavo Barckin, Anni Siiskosen, Heikki Nykäsen, Outi Kaurian, Päivi Ylösen, Pekka Seleniuksen, Annaliisa Leinosen, Ville Kakkosen ja Aimo Ollikaisen.
Lisäksi ohjeeksi annettiin esittää puheenjohtajaksi Heikki Nykänen ja varapuheenjohtajaksi Paavo Barck.

Etelä-Savon Koulutus Oy
Raine Lehkosen, Taina Harmoisen, Janne Strengellin, Jarmo Vuorisen ja Mikko Siitosen. Varalle Heikki Pyrhösen.
Lisäksi ohjeeksi annettiin esittää puheenjohtajaksi Raine Lehkonen.

Mikalo Oy
Kalle Niemisen ja hänen varajäseneksi Jukka Rossin, Tuula Kohvakan ja hänen varajäseneksi Pekka Ahosen, Markku Kakriaisen ja hänen varajäseneksi Elisa Jantusen, Jorma Harmoisen ja hänen varajäseneksi Mali Soinisen, Satu Hytösen ja hänen varajäseneksi Kauko Väisäsen.
Lisäksi ohjeeksi annettiin esittää puheenjohtajaksi Markku Kakriainen ja varapuheenjohtajaksi Kalle Nieminen.

Saimaa Stadiumi Oy
Timo Halosen ja Jouni Riihelän.

Mikkelin Toriparkki Oy
Markku Aholaisen.

Mikkelin Mikaeli Oy
Heikki Nykäsen ja Ismo Rahikainen. Varalle Armi Salo-Oksa.
Lisäksi ohjeeksi annettiin esittää puheenjohtajaksi Heikki Nykänen.

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kutsuessaa ylimääräisiä yhtiökokouksia koolle konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokouksessaan 20.6.2017 Mikalo Oy:n tulevan ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiökokousedustajille ohjeeksi esittää kaupungin edustajiksi:

Kalle Niemisen ja hänen varajäseneksi Jukka Rossin, Tuula Kohvakan ja hänen varajäseneksi Pekka Ahosen, Markku Kakriaisen ja hänen varajäseneksi Elisa Jantusen, Jorma Harmoisen ja hänen varajäseneksi Mali Soinisen, Satu Hytösen ja hänen varajäseneksi Kauko Väisäsen.
Lisäksi ohjeeksi annettiin esittää puheenjohtajaksi Markku Kakriainen ja varapuheenjohtajaksi Kalle Nieminen.

Mikalo Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan Mikkelin kaupunki nimeää yhtiön hallitukseen viisi (5) varsinaista ja yhteensä kaksi (2) varajäsentä heille ilman henkilökohtaisia varajäseniä. Aikaisemmin annettua esitystä varajäseniksi täytyy muuttaa, jotta se vastaa yhtiössä vallitsevaa yhtiöjärjestystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto kumoaa aikaisemman ohjeistuksen Mikalo Oy:n hallitukseen nimitettävistä varajäsenistä ja ohjeistaa yhtiökokousedustajaa esittämään Mikalo Oy:n hallitukseen aikaisemmin esitetyn viiden varsinaisen jäsenen lisäksi kaksi varajäsentä yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Lisäksi jaosto nimeää varajäsenet kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Mikalo Oy:n hallitukseen varajäseniksi Jukka Rossin ja Elisa Jantusen.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.