Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikataulu syksylle 2017

MliDno-2017-1662

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaoston kokouksista on laadittu ehdotus kokousaikatauluksi 29.8.2017 - 19.12.2017.

Aikatauluehdotus on seuraava:

 • 29.8.2017
 • 12.9.2017
 • 26.9.2017
 • 10.10.2017
 • 31.10.2017
 • 14.11.2017
 • 21.11.2017
 • 12.12.2017
 • 19.12.2017 tarvittaessa

Lisäksi jaosto pitää seminaarin elinvoimateemalla 26.9.2017 pidettävän kokoksen yhteydessä.

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Jaosto kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Kaupunginhallituksen kokoukset alkavat klo 13.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää hyväksyä edellä esitetyn kokousaikataulun.

Päätös

Hyväksyttiin ja päätettiin, että kokoukset alkavat klo 16.00.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.