Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Etelä-Savon kaupunkien ja kuntien edustajat sekä kutsuntalääkärit kutsunnoissa vuonna 2017

MliDno-2017-574

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon aluetoimiston toimeenpanemat kutsunnat järjestetään Mikkelissä 31.10.-3.11. ja 6.-8.11.2017 kutsuntapaikkana Jalkaväkimuseo, Jääkärinkatu 6-8 sekä erikseen määrätyt 15.12.2017 paikkana Etelä-Savon aluetoimisto, Tyrjäntie 9, Rak. 3.

Etelä-Savon aluetoimisto pyytää kaupunginhallitusta nimeämään kaupungin edustajat (jäsen ja varajäsen) sekä kutsuntalääkärit vuoden 2017 kutsuntoihin.

Kutsuntalautakuntien jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyytensä niin, ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.

Maavoimien esikunnan antaman suosituksen perusteella Etelä-Savon aluetoimisto esittää harkittavaksi, että kuntien/kaupunkien edustajiksi kutsuntalautakuntaan mahdollisesti nimettäisiin etsivää nuorisotyötä tekevä tai muuten nuorison tunteva henkilö. Perusteena on, että edustaja tuntee pääosan kutsunnanalaisista ja kutsunnanalaisten mahdollisen tuen tarpeen arvioiminen on välitöntä.

Maavoimien esikunta suosittaa myös, että kunta/kaupunki järjestäisi kutsuntatiloihin lääkäreille tietoteknisen yhteyden terveydenhuollon tietojärjestelmään. Kyseisen tietojärjestelmäyhteyden avulla kutsuntatarkastuksia tekevä lääkäri saisi kutsuntapaikalla käyttöönsä kutsunnanalaisten ajantasaiset terveystiedot.

Lisäksi aluetoimisto pyytää kaupunkien ja kuntien hallituksia nimeämään kutsuntojen avaustilaisuuteen tervehdyksen esittäjän aikaisempien vuosien tapaan.

Vuonna 2016 kutsuntalautakunnassa olivat nuoriso-ohjaaja Antti Hynninen ja hänen varahenkilönään nuoriso-ohjaaja Janne Häyrinen.

Aiempina vuosina kaupunki on tarjonnut kahvit kutsuntatilaisuuksien osanottajille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kutsuntalautakuntaan kaupungin edustajan ja hänelle varahenkilön sekä pyytää Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää nimeämään kutsuntalääkärin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että kaupunki tarjoaa kahvit Mikkelin kutsuntatilaisuuksien osanottajille.

Tervehdyksen esittäjät kutsuntojen avajaistilaisuuksiin nimetään myöhemmin.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kutsuntalautakuntaan kaupungin edustajaksi nuoriso-ohjaaja Antti Hynnisen ja hänen varahenkilöksi Janne Häyrisen.  Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon aluetoimisto, nimetyt edustajat, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, hallintopalvelut/Sirpa Hyyryläinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.