Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Etelä-Savon Koulutus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 17.8.2017

MliDno-2017-1112

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon koulutus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 17.8.2017 klo 13:00 Etelä-Savon ammattiopistolla, Otavankatu 4, Mikkeli, neuvotteluhuone Otavassa

Kokouksessa käsitellään mm. Hallituksen jäsenten valitseminen ja hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen sekä hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen.

Konserni- ja elinvoimajaosto on aikasemmassa kokouksessaan 20.6. nimennyt yhtiökokousedustajan ja antanut tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon koulutus Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Virpi Siekkinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.