Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Outi Kauria ja Ulla Leskinen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa torstaina 16.11.2017 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Leskinen ja Jukka Saikkonen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.