Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n ajankohtaiset aiheet

MliDno-2017-1839

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2017 mukaisesti. Hallintosäännön 28 § mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n tavoitteet 2017 talousarviossa:

 • Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy toteuttaa investointiohjelmaa, joka on laadittu yhdessä Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa ottaen huomioon koulutusjärjestelmässä ennakoidut muutokset. Investointien vaikutus rahoitusmenoihin on huomioitu vuokrasopimuksissa.
 • Yhtiön tavoitteena on tehdä vuosittain nollatulos, koska yhtiön tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä toisaalta ole tarkoitus maksaa veroa tuloksesta.
 • Koulutuskäytöstä vapautuville tiloille pyritään löytämään uutta käyttöä mahdollisimman nopeasti ja siten turvaamaan yhtiön taloudellinen tilanne.
 • Lähivuosien suurimpana tavoitteena on uudistaa entinen maatalousoppilaitos, Otavan koulutila asumisen, maatalouden harjoittamisen ja yritystoiminnan monipuoliseksi keskittymäksi.

Taloudelliset tavoitteet:

 • Liikevaihto: 4 milj. euroa
 • Tilikauden voitto: 300 000 euroa
 • Investoinnit: 1 milj.euroa
 • Ulkoinen velka: 22 milj. euroa
 • Omavaraisuusaste: 23%
 • Henkilöstö: vakituinen 1

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden toteutumaa selostavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku Tirkkonen ja toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee esitysten sisällöstä merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

 

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikkelin Oppilaskiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Tirkkonen ja toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.