Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Mikalo Oy:n ajankohtaiset aiheet

MliDno-2017-1839

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2017 mukaisesti. Hallintosäännön 28 § mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Mikalo Oy:n tavoitteet 2017 talousarviossa:

 • Asuntojen kysyntään pyritään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Käyttöaste pyritään pitämään yli 94 %. (lähtötaso 94%)
 • Vuosittain tehtävän asukastyytyväisyyden painotettu keskiarvo pyritään pitämään vähintään 1,50 % alapuolella (tavoite 1,42 ja lähtötaso 1,44). Käytetyssä vertailumenetelmässä tulos on sitä parempi mitä pienempi luku on.

Taloudelliset tavoitteet:

 • Liikevaihto: 23,2 milj. euroa
 • Tilikauden voitto: 0 euroa
 • Investoinnit: 2 milj.euroa
 • Ulkoinen velka: 63 milj. euroa
 • Omavaraisuusaste: 22%
 • Henkilöstö: vakituinen 66

Mikalo Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden toteutumaa selostavat yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Kalle Nieminen ja toimitusjohtaja Hannu Sormunen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee esitysten sisällöstä merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikalo Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Kalle Nieminen ja toimitusjohtaja Hannu Sormunen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.