Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n ajankohtaiset aiheet

MliDno-2017-1839

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

 Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2017 mukaisesti. Hallintosäännön 28 § mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n tavoitteet 2017 talousarviossa:

 • Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n strategiset tavoitteet ovat talouden tasapainottaminen, markkinoinnin kehittäminen yhteistyössä kehitysyhtiön kanssa
 • 1-3 uuden aluehankkeen käynnistäminen, joilla voidaan lisätä Mikkelin toimitilatarjontaa ja tukea elinkeinoelämän virkistymistä.
 • Uusien toimitilojen rakentaminen ja hankkiminen on perusteltua ja tavoitteena on kiinteistöomistusten järjestelyitä kaupungin kanssa.
 • Veturitallien alueen 1.vaiheen rakennushanke. Seuraavien vaiheiden suunnittelu ja valmistelu pääsee käyntiin tarvittaessa maanomistuksen ratkettua.
 • Yhteistyössäkehitysyhtiön kanssa pyritään toteuttamaan myös muita hankkeita, jotka toteuttavat yhtiön talouden tasapainottamistavoitetta sekä lisäävät ja monipuolistavat kaupungin elinkeinoelämää.
 • Yhtiön nykyisen kiinteistöomaisuuden korjausvelkaa tulee edelleen pienentää.

Taloudelliset tavoitteet:

 • Liikevaihto: 5,1 milj. euroa
 • Tilikauden voitto: 300 000 euroa
 • Investoinnit: 3,5 milj. euroa
 • Ulkoinen velka: 22,5 milj. euroa
 • Sisäinen velka 150 000 euroa
 • Konsernitilin limiitti: 2 milj. euroa
 • Omavaraisuusaste: 25,3 %
 • Henkilöstö: vakituinen 6

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden toteutumaa selostavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Ojala ja toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee esitysten sisällöstä merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Kiinteistökehtitys Naistinki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Ojala ja toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.