Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Nimeämispyyntö, Ruralia-instituutin johtokunnan jäsen ja varajäsen toimikaudeksi 1.4.2018-31.3.2022

MliDno-2018-563

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osasto, johon kuuluvat Mikkelin ja Seinäjoen toimipaikat. Instituutti tarkastelee kestävää kehitystä sekä globaalin ja paikallisen muuttuvaa suhdetta maaseudun näkökulmasta. Tutkimustietoa soveltavana asiantuntijakumppanina instituutti hyödyntää koko Helsingin yliopiston osaamista.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti pyytää Mikkelin kaupunkia nimeämään 29.3.2018 mennessä Ruralia-instituutin johtokuntaan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen toimikaudeksi 1.4.2018 – 31.3.2022.

31.3.2018 päättyneellä toimikaudella johtokunnassa Mikkelin kaupungin edustajina olivat Timo Halonen jäsenenä ja Ari Liikanen varajäsenenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää Ruralia-instituutin johtokuntaan nimettäväksi esitettävästä jäsenestä ja varajäsenestä.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Mikkelin kaupungin edustajaksi Ruralia-instituutin johtokuntaan Timo Halosen jäseneksi ja Ari Liikasen varajäseneksi.

Tiedoksi

Valitut, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.