Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Mikkelin Toriparkki Oy:n yhtiökokous 4.4.2018 (lisäpykälä)

MliDno-2018-605

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Toriparkki Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 4.4.2018 klo 10.30 Sokos Hotelli Vaakunan kokoustiloissa.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • Käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
 • Hallituksen ehdotus tilikauden 2017 voiton käsittelemiseksi.
  • Tilikauden voitto 4022,44 euroa liikevaihdon ollessa 799 095,24 euroa
  • Voitto esitetään kirjattavaksi voitto/-tappiotilille, eikä osinkoa esitetä jaettavaksi tilikaudelta 2017.
  • Yhtiön hallitus esittää 150 000 euron pääomalainan / SVOP rahastosijoituksen palauttamisesta pääomalainojen / tehdyn sijoituksen suhteessa osakkeenomistajille kesäkuussa 2018.
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen
 • Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodesta 2017
 • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot vuonna 2018
 • Hallituksen jäsenten valinta:
  • 2017 hallitus: Pj Kari Manninen, Markku Aholainen, Ilkka Tikka, Ari Miettinen ja Heikki Toivakka.
  • Varajäsenet: Tero Pulkkinen, Iiro Siponen ja Jukka Toivakka.
 • Yhtiön tilintarkastajan valinta:
  • KHT Auno Inkeröinen valittu toistaiseksi yhtiökokouksessa 2011.

Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 16,39 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Mikkelin Toriparkki Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.4.2018 ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin edustajiksi Mikkelin Toriparkki Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Jukka Savolainen, varalle hallintojohtaja Ari Liikanen.

Ohjeistukseksi annettiin esittää, että kaupunginhallituksen pj Markku Aholainen jatkaa hallituksessa.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.