Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Mikkelin Arkistotalo Oy:n yhtiökokous 21.3.2018 (lisäpykälä)

MliDno-2018-595

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Arkistotalo Oy:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona 21.3.2018 klo 10.00 Taloaseman toimisto, Maaherrankatu 17, 50100 Mikkeli

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2017
 • Esitetään tilintarkastuskertomus vuoden 2017 tileistä ja hallinnosta
 • Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 • Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 • Valitaan hallitukseen vähintään kolme (3) tai enintään viisi (5) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä
  • Hallituksessa ovat toimineet: Ari Liikanen pj. , Ari Siren varapj. , Jarkko Hyttinen jäsen, Heli Hänninen jäsen
  • Jari Laitinen varajäsen, Jukka Savolainen varajäsen, Marja Haarala varajäsen
 • Valitaan kaksitilintarkastajaa ja heille varamiehet
  • Tilintarkastajina ovat toimineet: tilintarkastajat: Aki Rusanen ja Matti Jalkanen BDO
   • Varatilintarkastajat: Johanna Lundström ja Ulla-Maija Tuomela
 • Esitetään talousarvio vuodelle 2018

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2018 kaupungin yhtiökokousedustajaksi kiinteistöjohtajan ja varalle toimistorakennusmestarin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi ohjeeksi kokousedustajalle esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan jatkossa kolme varsinaista jäsentä, joista kaupunki nimeää kaksi. Varsinaisiksi jäseniksi esitetään Ari Liikanen ja Jarkko Hyttinen, varalle Heli Hänninen ja Jukka Savolainen.

Merkittiin, että Marja Kauppi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.