Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Elinvoimaohjelman ja selvityksen konsernirakenteen tiivistämisestä valmistelutilanteet

MliDno-2017-1726

Valmistelija

 • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi
 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaostolle selostetaan elinvoimaohjelman tämänhetkinen valmistelutilanne osa-alueittain seuraavan alustavan sisällön mukaisesti:

 • 1. Elinvoimaohjelman lähtökohdat (elinvoiman kolme ulottuvuutta: resurssien kokonaisuus (kova elinvoima), sosiaalinen vuorovaikutus (eli "pöhinä") & uuden luominen (eli luovuus ja uusiutuminen), kytkeytyminen muihin ohjelmiin yleiset tavoitteet ja (valtuustotason) mittarit
 • 2. Osaaminen ja TKI-toiminta / yleiskuvaukset:
  • Toimintaympäristö & nykytila
  • Yritysten tarpeista lähtevä koulutus & korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö
  • Kehittämisalustat / kuvaus, tavoitteet ja mittarit
   • MemoryCampus
   • EcoSairila
   • ”Kalevankankaan hyvinvointikampus”
 • 3. Asiakaslähtöiset yrityspalvelut / yleiskuvaus toimintaympäristöstä & nykytilasta, yleiset tavoitteet ja mittarit
 • 4. Matkailu- ja vapaa-ajanohjelma / yleiskuvaus toimintaympäristöstä & nykytilasta, yleiset tavoitteet ja mittarit
 • 5. Työllisyydenhoito elinvoimaohjelmassa
 • 6. Selvitys konsernirakenteen tiivistämisestä
 • 7. Kaupunkimarkkinoinnin kiinnittyminen elinvoimaohjelmaan

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tietoonsa saatetuksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Oskari Valtola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja konsernitarkastaja Aleksi Paananen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.