Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 12.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Outi Kauria ja Ulla Leskinen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa torstaina 14.9.2017 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.