Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 12.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Esityslista konserni- ja elinvoimajaoston kokouksiin tulisi kaupungin hallintosäännön 137 §:n mukaisesti lähettää vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Esityslista konserni- ja elinvoimajaoston kyseessä olevaan kokoukseen olisi tullut lähettää viimeistään perjantaina 8.9.2017 - tapahtuneesta unohduksesta johtuen kokouskutsu ja esityslista lähetettiin vasta maanantaina 11.9.2017.

Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaika on ollut sinänsä jo aiemmin sovittu.

Todettiin, että konserni- ja elinvoimajaosto on koolla täysilukuisena. Päätettiin yksimielisesti, että kokous pidetään esityslistan myöhästymisestä huolimatta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.