Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 12.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kehitysyhtiön tulevaisuuden rooli - Miksei 2020

MliDno-2017-1785

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on kesäkuussa 2017 pyytänyt Mikkelin kaupungin kehitysyhtiö Miksei Oy:ltä yhtiön omaa esitystä kehitysyhtiön tulevaisuuden roolista. Määräaikaan 28.8.2017 mennessä toimitettu esitys sekä yhteenveto yhtiöstä sekä sen viimeaikaisesta toiminnasta ovat liitteinä. 

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 11.9.2017 kokouksessaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee esityksen tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että asian käsittelyä jatketaan konserni- ja elinvoimajaoston kokouksessa ja elinvoimaseminaarissa 26.9.2017.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.