Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Mikkelipuistoyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 14.12.2017

MliDno-2017-1090

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelipuistoyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 14.12.2017, osoitteessa Puutarharavintola Greeneri, Mikkelipuisto, Pursialankatu 5, 50100 Mikkeli

 • Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:
 • Käsitellään ja vahvistetaan jäsenmaksut, toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2018
 • Päätetään kokouspalkkioista
 • Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet
  • Vuonna 2017 Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Armi Salo-Oksa
 • Vuoden 2017 kaupungin edustajat yhdistyksen hallituksessa henkilökohtaisine varajäsenineen:
  • Aki Kauranen / var. Juha Vuori
  • Marko Vuorinen / Hannele Hynninen
  • Kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä jatkokaudella. Uudeksi kaupungin edustajaksi yhdistyksen hallitukseen  on alustavasti kysytty osallisuuskoordinaattori Linda Asikaista, joka on ilmoittanut olevansa tarvittaessa käytettävissä.
 • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa. Valitun tilintarkastajan tai toisen valituista tilintarkastajista ja hänen varamiehensä tulee olla KHT tai HTM

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 yhdistyksen vuosikokousedustajaksi vuosivaltakirjalla projektijohtajan, varalla on tekninen johtaja. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi Mikkelipuistoyhdistys ry:n sääntömääräisen syyskokouksen ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi ohjeeksi esittää yhdistyksen hallituksen jäseneksi Marko Vuorinen ja varalle Hannele Hynninen.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto valtuutti kaupunginjohtajan nimeämään toisen hallituksen jäsenen Aki Kaurasen tilalle. Varajäsenenä jatkaa Juha Vuori.

Merkitään, että konserni- ja elinvoimajaosto kuuli Mikkelipuistoyhdistys ry:n  hallituksen puheenjohtaja Armi Salo-Oksaa asiantuntijana, jonka jälkeen hän ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.